Chính sách bảo hành Vợt – giày theo chính sách bảo hành của mỗi hãng Vợt từ 2 – 6 tháng

Sản phẩm chưa qua sử dụng bị lỗi hoặc có nhu cầu sẽ được đổi sản phẩm khác bằng giá hoặc cao hơn trong vòng 3 ngày