Máy đan vợt cầu lông Victor C-7032 Pro

Thông tin kỹ thuật Máy đan vợt cầu lông Victor C-7032 Pro

Remark: String tool bag attached.

Power: 50 – 60 Hz

Voltage: 100 – 240 V

Size: 93cm X 43cm X 105-125cm

Liên hệ 090.692.3883 để biết giá

 

 

Danh mục:
Thương hiệu: