Máy đan vợt cầu lông Victor C-7032N

Thông tin kỹ thuật Máy đan vợt cầu lông Victor C-7032N

Remark: String tool bag attached.

Power: 50 – 60 Hz

Voltage: 100 – 240 V

Size: 95.4 cm x 44 cm x 103.5-118.5 cm , 360 Degree, Upright

Others: MADE IN TAIWAN

Liên hệ 090.692.3883 để biết giá

 

Danh mục:
Thương hiệu: