Máy đan vợt cầu lông Victor VM-2000S

Thông tin kỹ thuật Máy đan vợt cầu lông Victor VM-2000S

Remark: String tool bag attached.

Size: 360 Degree, Upright

Liên hệ 090.692.3883 để biết giá

 

 

 

Danh mục:
Thương hiệu: