Cước đan vợt Yonex BG 65

100.000 

Lực đánh cầu :6/10
Độ bền: 8/10
Âm thanh cao: 6/10
Hấp thụ shock: 6/10
Kiểm soát: 6/10
Length: 10/200m (33/656ft)
Gauge: 0.70mm

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng