Cước đan vợt Yonex BG 68 Titanium

150.000 

Lực đánh cầu: 9/10
Độ bền: 6/10
Âm thanh cao: 8/10
Hấp thụ shock: 7/10
Kiểm soát: 7/10
Length: 10/200m (33/656ft)
Gauge: 0.68mm

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng