Cước đan vợt Yonex Nanogy 98

170.000 

Lực đánh cầu: 10/10
Độ bền: 7/10
Âm thanh cao: 8/10
Hấp thụ shock: 8/10
Kiểm soát: 8/10
Length: 10/200m (33/656ft)
Gauge: 0.66mm

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng