Vợt cầu lông Fleet Tri-attack T8III

5.200.000  2.500.000 

Thông số kỹ thuật Vợt cầu lông Fleet Tri-attack T8III

Mã: Tri-attack T8III

Khối lượng: 3U 4U

Đổ dẻo: Cứng

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng