Vợt cầu lông Mizuno Carbo Pro 809

1.250.000 

Thông tin kỹ thuật Vợt cầu lông Mizuno Carbo Pro 809

MODEL NO: MZ-BF2103

COLOR: Vibrant Blue/Pearl Black

LENGTH: 675mm

WEIGHT/SIZE: 4U5

FLEX: Medium

BALANCE: Head Light -I-I-[]-I-I- Head Heavy

MAX TENSION: 30lbs

CONSTRUCTION: Japan HM Graphite

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng