Vợt cầu lông Mizuno JPX Limited Edition XS

3.600.000 

Thông tin kỹ thuật Vợt cầu lông Mizuno JPX Limited Edition XS

LENGTH: 675mm

WEIGHT/SIZE:  3U G5

FLEX: Cứng

BALANCE: Nặng đầu

MAX TENSION: 14kg

 

 

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng