Vợt cầu lông Mizuno Promax FX

1.400.000 

Thông tin kỹ thuật Vợt cầu lông Mizuno Promax FX

MODEL NO: MZ-BF2098

COLOR: Green Glow/Wht/Mazarine Blue

LENGTH: 675mm

WEIGHT/SIZE: 3U5

FLEX: Medium

BALANCE: Head Light -I-I-[]-I-I- Head Heavy

MAX TENSION: 33lbs

CONSTRUCTION: Japan HM Graphite

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng