Vợt cầu lông Mizuno Prototype X-2

4.430.000 

Thông tin kỹ thuật Vợt cầu lông Mizuno Prototype X-2

MODEL NO: MZ-BF2084

COLOR: Graphite/Blk/Frost Grey

LENGTH: 675mm

WEIGHT/SIZE: 3U5, 3U6

FLEX: Flexible

BALANCE: Head Light -I-I-[]-I-I-

MAX TENSION: 32 lbs

CONSTRUCTION: Japan HMG T46

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng