Vợt cầu lông Mizuno Technix 1.5

3.540.000 

Thông tin kỹ thuật Vợt cầu lông Mizuno Technix 1.5

LENGTH: 675mm

WEIGHT/SIZE:  4UG5

FLEX: Trung Bình

BALANCE: Cân bằng

MAX TENSION: 13.5kg

 

 

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng