Vợt cầu lông Victor Jetspeed S09L Hồng

2.950.000  1.550.000 

Tặng cước + quấn cán

Thông số kỹ thuật Vợt cầu lông Victor Jetspeed S09L Hồng

Shaft Material:High Modulus Graphite + NanoTube + 7.0 SHAFT

Frame Material:High Modulus Graphite + Nano Resin

String tension ≤ 25 lbs(11Kg)

LBS:≤ 24 lbs(10.5Kg)

Weight / Grip Size:3U/G6
4U/G6

 

 

 

 

 

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng