Vợt cầu lông Yonex Astrox 88 S

3.659.000  3.150.000 

Thông số kỹ thuật Vợt cầu lông Yonex Astrox 88 S

Khung: H.M. GRAPHITE + NANOMETRIC + Tungsten

Trục:  H.M. Graphite + Namd

Nặng:   4U (Ave.83g) G3,4,5 .   3U (Ave.88g) G4,5

Mức căng: 4U 20-28 lbs, 3U 21-29 lbs

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng