Vợt cầu lông Yonex Nanospeed 9900 cty

2.850.000 

Thông số kỹ thuật Vợt cầu lông Yonex Nanospeed 9900 cty

– Thông số: 3U G4.
– Lưới: Yonex Nanogy98.
– Mức căng: 30lbs (~ 13.6 kgs) [1lbs = 0.4535924kg].
– Máy đan lưới: Yonex ESPRO.
– Công nghệ vợt cầu lông: Nanoscale Technology, Elastic-Ti (GuMMetal), High Modulus Graphite, Solid Feel Core + Special Fullerene.
– Quấn cán: Original Grip.
– Loại cầu sử dụng: Yonex Official và Yonex Tournament.

Tư vấn hỗ trợ đặt hàng